Výběrové řízení na inženýrskou činnost, technický dozor a výkon koordinátora BOZP

9. Červenec 2011

Výběrové řízení na inženýrskou činnost, technický dozor a výkon koordinátora BOZP projektu Revitalizace židovských památek v ČR bylo vyhlášeno dne 1.7.2011. Vyhlášení tohoto VŘ probíhá podle Zákona o zadávání veřejných zakázek, vzhledem rozsahu jde o nadlimitní zakázku na služby – otevřené řízení. Předmětem této veřejné zakázky je výkon funkce technického dozoru investora v době realizace zakázky „Revitalizace židovských památek v ČR“ a činnosti spojené s dokončením všech objektů, jejich předáním do užívání objednatele. Současně bude technický dozor zajišťovat pro zadavatele koordinaci BOZP po celou dobu trvání zakázky. Jedná se celkem o 10 lokalit a 15 objektů, kde se bude provádět požadovaná činnost (mnohdy i současně ve více lokalitách). Patří mezi ně synagogy a další stavby související se životem židovské komunity. Většina objektů v souboru jsou zapsané kulturní památky, všechny objekty v souboru jsou památkově cenné a výjimečné stavby. Nacházejí se v různém stavu po stránce stavební i z hlediska užívání – od staveb zchátralých či nevhodně opravených a neužívaných, po stavby z větší části opravené a užívané. Cílem projektu je obnovit tento soubor stavebně, dát objektům nový život, začlenit je do života daného místa a provázat je mezi sebou.

Podrobnější informace k této zakázce lze nalézt na centrální adrese Informačního systému o veřejných zakázkách http://www.isvzus.cz/usisvz/.