Evropský den židovské kultury 2014 – den otevřených dveří

2. Září 2014

 Evropský den židovské kultury se v září již téměř dvě desetiletí snaží široké veřejnosti zprostředkovat setkání s různými aspekty židovské kultury. V rámci dne Evropské židovské kultury budou zdarma přístupné objekty s expozicemi projektu Revitalizace židovských památek v následující dny:

 

 Boskovice                   14.9.2014, 13:00–17:00

Brandýs n. L.               7.9.2014, 9:00-12:00, 13:00-17:00

Březnice                       14.9.2014, 10.00 – 12.00, 12.30 – 16.00

Jičín                               21.9.2014, 9:00 – 17:00, v 18:00  koncert v synagoze

                                           Mackie Messer Klezmer Band z Turnova, vstupné na koncert 80/60 Kč

 Krnov                           14.9.2014, 10:00–17:00

Mikulov                       28.9.2014, 9:00-12:00, 13:00-17:00

Nová Cerekev            14.9.2014, 9:00-12:00, 13:00- 17:00

Plzeň                               14.9.2014, 10:00–18:00  

Polná                              20.9.2014, 9:00-12:00, 13:00-17:00

Úštěk                              14.9.2014, 9:00-12:00, 13:00-17:00

V průběhu června 2014 bylo slavnostně otevřeno všech deset synagog

11. Srpen 2014

Kontakty na jednotlivé objekty, informace o otevíracích hodinách a cenách vstupného najdete ve složce „lokality“

DNE 24.10.2013 BYLO VYHLÁŠENO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA KOMPLEXNÍ REALIZACI A DODÁVKU DESETI STÁLÝCH MUZEJNÍCH EXPOZIC DO SOUBORU PATNÁCTI PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ V DESETI LOKALITÁCH ZAŘAZENÝCH DO PROJEKTU REVITALIZACE ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE VČETNĚ ZÁZEMÍ PRO PRŮVODCE, KUSTODY A LEKTORY.

25. Listopad 2013

Podrobné členění VŘ
• Výroba a instalace muzejních expozic v jednotlivých objektech: vitríny, výstavní panely, multimedia, exponáty vč. replik aj.
• Vytvoření „oběžných“ výstav z tématických expozic v jednotlivých lokalitách.
• Dodávky AV techniky (počítače, dotykové obrazovky, promítací systémy, audiovizuální materiály), standardní osvětlovací a ozvučovací techniky a systémů na vydávání vstupenek.
• Dodávky typizovaného vybavení interiérů – kancelářský nábytek, stoly, židle, skříňky aj.,
Podrobnější informace k této zakázce lze nalézt na centrální adrese Informačního systému o veřejných zakázkách http://www.isvzus.cz/usisv

ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

30. Září 2013

Federace židovských obcí ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Komplexní dodávka a realizace muzejních expozic“ v rámci projektu Revitalizace židovských památek v ČR. V zadávacím řízení pro posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka a zadávací řízení bylo nutné dle § 84, odst. 1, písm. e) zákona zrušit.

 

1. Srpen 2013

Dne 26.6.2013 bylo vyhlášeno výběrové řízení na komplexní realizaci a dodávku deseti stálých muzejních expozic do souboru patnácti památkových objektů v deseti lokalitách zařazených do projektu Revitalizace židovských památek v České republice včetně zázemí pro průvodce, kustody a lektory.

Podrobné členění VŘ

  • Výroba a instalace muzejních expozic v jednotlivých objektech: vitríny, výstavní panely, multimedia, exponáty vč. replik aj.
  • Vytvoření „oběžných“ výstav z tématických expozic v jednotlivých lokalitách.
  • Dodávky AV techniky (počítače, dotykové obrazovky, promítací systémy, audiovizuální materiály), standardní osvětlovací a ozvučovací techniky a systémů na vydávání vstupenek.
  • Dodávky typizovaného vybavení interiérů – kancelářský nábytek, stoly, židle, skříňky aj.,

Podrobnější informace k této zakázce lze nalézt na centrální adrese Informačního systému o veřejných zakázkách http://www.isvzus.cz/usisv

Synagoga v Mikulově získá původní tvář

15. Březen 2012

Novinky.cz

Unikátní synagoga v Mikulově se zbaví všech stop po socialistických stavebních úpravách. Probíhající rekonstrukce za dvacet miliónů korun jí do příštího roku vrátí původní podobu.

Nejstarší a zároveň poslední dochovaná synagoga v Mikulově představuje jedinou synagogu polského typu u nás. Jsou pro ni typické čtyři kupole, stejný počet sloupů a řečniště uprostřed hlavní síně. „Vznikla kolem roku 1550, současný barokní vzhled získala přestavbou po požáru v roce 1718,“ upřesnila Dana Massowová, historička Regionálního muzea v Mikulově.

Památku podle ní poznamenaly necitlivé zásahy v letech 1977 až 1989, kdy sloužila jako sklad. „Zcela zbytečně se zboural svatostánek a vnitřní schodiště na horní galerii. Jiné se naopak přistavělo zvenčí spolu se sociálním zařízením na místě zbourané zimní modlitebny. Zmizely černé hebrejské nápisy a původní modrá výmalba se zlatými prvky,“ vyjmenovala Massowová, která působí jako odborná poradkyně při rekonstrukci.

Ta vyžaduje jak bourání nepatřičných přístavků, tak stavbu replik za socialismu odstraněných částí, včetně oltáře. Interiéru se navíc vrátí původní barevnost a nástěnné citace z tóry v hebrejštině. Restaurátoři se řídí sondami, dobovými výkresy i obrazy pohořelického malíře Samuela Brunnera, který mikulovskou synagogu zachytil kolem roku 1923.

Pracovníci už srovnali se zemí železobetonový přístavek s toaletou a schodištěm do ženské galerie, zmizely taky podlahy. Během archeologického výzkumu se odkryly základy původní synagogy i svatostánku a objevilo se několik nálezů z doby minulé. Dlaždice, střepy a kosti poputují do sbírky mikulovského muzea, které je vystaví v jedné ze svých expozic.

Celková rekonstrukce přijde zhruba na dvacet miliónů korun. Financuje ji Evropská unie spolu s Ministerstvem kultury České republiky, a to v rámci projektu Deset hvězd. Právě tolik židovských památek se totiž v Čechách a na Moravě dočká obnovy.

Mikulovská synagoga se slavnostně otevře na podzim příštího roku, nabídne výstavu o rabi Löwovi, moravském zemském rabínovi ze 16. století, kterého si většina spojuje s legendárním golemem. Další panely pak budou vyprávět o židovských vzdělancích Moravy od středověku až po současnost. „Synagoga bude sloužit také jako kulturně vzdělávací centrum pro pořádání přednášek, workshopů nebo koncertů,“ doplnila historička.

Literatura uvádí, že v 19. století měl Mikulov dvanáct synagog, zatímco Praha šestnáct. Město navíc bývalo sídlem moravského zemského rabinátu. To vysvětluje velikost tehdejší židovské obce. „Její zánik spojujeme s příchodem nacistů. Ti, kteří neemigrovali, skončili v koncentračních táborech, po válce se jich vrátilo minimum. Náboženská komunita, kterou vytvořili, fungovala jen do únorového převratu,“ přiblížila.

Za minulého režimu tak došlo k úpadku židovské čtvrti v Mikulově. Spousta staveb chátrala, třeba v šedesátých letech byla zbourána dolní synagoga. Ta dochovaná patřila do roku 1989 místnímu muzeu, v restituci pak připadla brněnské židovské obci, která ji muzeu pronajímá k výstavním účelům. „Před několika lety v ní dokonce uspořádali potomci zemského rabína Šemuela Šmelkeho Horovice bohoslužbu,“ připomněla Massowová.

SYNAGOGY, RABÍNSKÉ DOMY…

31. Říjen 2011


 

 

 

 

VÝSLEDEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ

13. Říjen 2011

O zadávací podmínky této soutěže ke dni 12. 8. 2011 požádalo celkem 19 uchazečů. O následnou prohlídku patnácti objektů zařazených do projektu ve dnech 18. až 20. července 2011 projevilo zájem 5 uchazečů. Do termínu ukončení veřejné zakázky dne 12. 8. 2011 odevzdali nabídky celkem 3 uchazeči. Otevírání obálek provedla komise pro otevírání obálek dne 15. 8. 2011. Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise dne 22. 8. 2011. Hodnoceny byly všechny 3 nabídky. Vzhledem k tomu, že nikdo z neúspěšných uchazečů nevznesl žádnou námitku ani stížnost, byla smlouva o dílo s vítězným uchazečem, podepsána dne 27. 9. 2011. Vítězem této veřejné zakázky se stala nabídka GEMA ART GROUP a.s.

Zadávací podmínky této soutěže byly předem odsouhlaseny Ministerstvem kultury. Federace židovských obcí v ČR v této veřejné zakázce postupovala v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek v jeho platném znění a také v souladu s Metodikou a doporučenými postupy Ministerstva kultury pro aktivitu 5.1b Integrovaného operačního programu.

Krnovská synagoga se uzavře a projde rozsáhlou rekonstrukcí

10. Srpen 2011

Krnovská synagoga se na dva roky uzavře. Během léta v ní totiž vypuknou rozsáhlé stavební úpravy. Kompletní oprava vyjde zhruba na 30 milionů korun. Peníze na ni poskytne Evropská unie v rámci projektu na obnovu českých židovských památek.

Židovská památka z 1871 vždy nesloužila jen bohoslužebným účelům. Lidé ji využívali také jako tržnici, skladiště nebo archiv. V současnosti se v ní pořádají kulturní akce. Po generální opravě, která se dotkne i přilehlé zahrady, se do ní kultura zase vrátí.

„Menší kroky už jsou za námi – oprava věží a oken, ale jinak všechny ostatní prvky budou rekonstruovány. Takže kompletně nová fasáda, interiéry, rekonstrukce dřevěných prvků. Bude nová výmalba, instalace, veškerý nový mobiliář s výjimkou lavic, které se pouze opraví,“ upřesňuje Jan Stejskal z Občanského sdružení Krnovská synagoga.

Veřejnost se do synagogy v novém bude moct podívat v polovině roku 2013.

Těsně před uzavřením synagogy se do ní vypravila redaktorka Jana Jeckelová. Se správcem Janem Stejskalem si mimo jiné povídala o osudu krnovské židovské obce, o stavu unikátního stropu nebo o zachráněných lavicích. Více už v reportáži zde.

Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací

9. Červenec 2011

Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací projektu Revitalizace židovských památek v ČR bylo vyhlášeno dne 1.7.2011. Vyhlášení tohoto VŘ probíhá podle Zákona o zadávání veřejných zakázek, vzhledem rozsahu jde o nadlimitní zakázku na služby – otevřené řízení. Předmětem veřejné zakázky je dodávka stavebních prací pro stavební úpravy souboru patnácti památkových objektů v deseti lokalitách zařazených do projektu Revitalizace židovských památek v České republice. Patří mezi ně synagogy a další stavby související se životem židovské komunity. Většina objektů v souboru jsou zapsané kulturní památky, všechny objekty v souboru jsou památkově cenné a výjimečné stavby. Nacházejí se v různém stavu po stránce stavební i z hlediska užívání – od staveb zchátralých či nevhodně opravených a neužívaných, po stavby z větší části opravené a užívané. Cílem projektu je obnovit tento soubor stavebně, dát objektům nový život, začlenit je do života daného místa a provázat je mezi sebou.

Podrobnější informace k této zakázce lze nalézt na centrální adrese Informačního systému o veřejných zakázkách http://www.isvzus.cz/usisvz/.